WATERLOC - מערכות ויסות ניקוז וניהול מים למניעת שיטפונות


"ניקול" "ווטר-לוק"  WATERLOC
מערכות ויסות, ניקוז, אגירה, וניהול מי גשם למניעת שיטפונות.
תוצרת "ניקול" צרפת

מערכת תאים (כוורות) פלסטיים תת קרקעיים אשר ניתנים לגיבוב מודולרי (כמו אבני בניה / "לגו")
בעלי חלל ריק גבוהה המשמשים ליישומים מגוונים עקב יכולתם לשאת טווח רחב של עומסי תנועה, החל מאזורים להולכי רגל ועד אזורים לתנועת משאיות וכלי רכב כבדים.

לחץ על התמונה להגדלה:

בגלל אורבניזציה (איכלוס ערים) האדמה שלנו הופכת לאטומה למים.
העליה החדה באיכלוס עירוני וצפיפות אוכלוסין גורמת לעליה בשטחים בנויים למגורים, תחבורה, ותעשיה.
התהליך של איטום האדמה למים, מונע ממי גשמים להיספג בצורה טבעית ויוצר עליה מדאיגה של שטפונות והצפות.מה חשוב לזכור:
* שיעור מי הגשמים אשר לא נספגים באדמה
בשטחים אורבניים מגיע לכ- 55% !!

ההשלכות:

1) עליה נכרת בכמות מי גשמים שלא נספגים (שטפונות, הצפות)
2) הצפות באיזורים מאוכלסים
3) ירידה בהתחדשות בריכות מאגר תת קרקעיות / מי תהום
4) ירידת איכות המים על פני השטח
5) עליית עלויות תחזוקה לרשויות העירוניות

יעדים לעיריות :

קביעת וישום אסטרטגיות לניקוז מי גשם


מערכת אחת, שלוש פתרונות:

ויסות מי גשם:
הגבלה של זרימת מי הגשם לצנרת הניקוז העירונית ע"י הפניית מי הנגר העודפים בעזרת מתן אחסון זמני

חדירת מי גשם:
מטרה:
לעכב / להגביל את זרימת מי הגשמים באמצעות אחסון זמני של מי הנגר העודפים ולהחזירם מאוחר יותר לסביבה הטבעית
באמצעות ספיגה לקרקע הסובבת (בהנחה שספיגת הקרקע מתאימה)
יישום:
בכל בניה חדשה או אינסטלציה חדשה שמייצרת איטום סביבתי אורבני,
על מנת
לקזז את ההשפעות השליליות של עודפי מים או במקרה שאין תשתית ניקוז ציבורית מתאימה.

שימוש חוזר במי גשם:
שימוש חוזר במי גשמים (לא למי שתיה) על ידי אגירתם במטרה לחסוך מי שתיה המסופקים ע"י הצנרת העירונית.


יתרונות המערכת :

– יחס חלל ריק גבוהה במיוחד ( 95% ) לעומת תחליפים של 30% בלבד !
– התנגדות נמוכה מאוד להעברת מים אנכית – אופקית
– אלמנטים מודולרים אשר ניתנים ליישום באופן ידני
– עמידות גבוהה בלחץ (משקל) אנכי – לשימוש מתחת לכבישים, דרכים, חנויות ואיזורי תשתיות.

– תא בעל קיבולת של 250 ליטר ( נפח חלל ריק של 95% )
– קל ומהיר להתקנה
– נערמים לשינוע חסכוני וקל
– מחברים המשולבים בתוך המודול
– מוצר ממוחזר 100%
– שטח פנים קטן הנדרש במהלך העבודה
– מחצית מכמות המשאיות כדי להוביל, לסדר וכולי'
– מחצית מנפח המשטחים הנדרשים בתעלת ניקוז

להורדת הקטלוג