תקציר אינפורמטיבי - סוגים, שיטות ואיטום 7 (מבנה סדר האביזרים)

מבנה סדר האביזרים בשיטת הניקוז הכפול–בשטח מרוצף או בניקוז אדנית (ערוגה) צמחיה (ראו תמונה)

PDF DOWNLOAD ⏬