תעלות ניקול "קנדריין" - וידאו מבחן עמידות מעמס ורטיקאלי

תעלות ניקול "קנדריין" – וידאו מבחן עמידות מעמס ורטיקאלי לתעלה ללא ביטון

מבחן השוואה בין תעלות ניקול "קנדריין" לתעלות מתחרות מאותה קטגוריית מעמס 
חישוב המעמס / דחיסה נמדד ב-קילו ניוטן (KN)

לצפייה:

מבחן א. 
תעלת קנדריין דגם DR102CF למעמס 25 טון 
תוצאה ניקול קנדריין: 226KN קילו ניוטון מעמס ללא ביטון לפני נקודת כשל.
מתחרה: 98KN קילו ניוטון מעמס ללא ביטון לפני נקודת כשל.

מבחן ב.
תעלת קנדריין דגם DR202CF למעמס 25 טון
תוצאה ניקול קנדריין: 227KN קילו ניוטון מעמס ללא ביטון לפני נקודת כשל.
מתחרה: 86KN קילו ניוטון מעמס ללא ביטון לפני נקודת כשל.

להורדת הסרטון לחץ כאן