תעלות מדורגות מסדרת "קסקד" עם רשת יציקה זיג-זג (*נעלי עקב) למעמס 25 טון

תעלות מדורגות מסדרת "קסקד" עם רשת יציקה זיג-זג  לנעלי עקב (מפתח 7 מ"מ) למעמס 25 טון
C-250

מק"ט:
serial number 1015 -DR101CH
serial number 1015 -DR102CH
serial number 1015 -DR103CH
serial number 1015 -DR104CH

קנדריין HD 100 "קסקד" (HEAVY DUTYתעלת ניקוז עם שפוע מדורג מובנה מפוליפרופילן מסיבי סדרה הכוללת 4 מפלסים מדורגים עמידות למעמסים מ- 12,5 טון ועד 40 טון (B-C-D)
4 תעלות ישרות בגבהים שונים (עם אביזר לסגירת הפרש הגובה בין מפלס למפלס) מיוצר מפוליפרופילן מסיבי (עובי דופן 8 מ"מ) + תושבת שן מגולוונת וברגי נעילה לרשתות.

רוחב פנימי: 100 מ"מ נטו
אורך כל מפלס: 1 מטר
הפרש בין דרגה לדרגה: 40 מ"מ