תעלות מדורגות מסדרת "קסקד" עם רשת יציקה מחורץ D-400 למעמס 40 טון

תעלות מדורגות מסדרת "קסקד" עם רשת יציקה מחורץ 40 טון
D-400

מק"ט:

serial number 1030 -DR101 DF
serial number 1030 -DR102 DF
serial number 1030 -DR103 DF
serial number 1030 -DR104 DF

קנדריין HD 100 "קסקד" (HEAVY DUTYתעלת ניקוז עם שפוע מדורג מובנה מפוליפרופילן מסיבי סדרה הכוללת 4 מפלסים מדורגים עמידות למעמסים מ- 12,5 טון ועד 40 טון (B-C-D)
4 תעלות ישרות בגבהים שונים (עם אביזר לסגירת הפרש הגובה בין מפלס למפלס) מיוצר מפוליפרופילן מסיבי (עובי דופן 8 מ"מ) + תושבת שן מגולוונת וברגי נעילה לרשתות.

רוחב פנימי: 100 מ"מ נטו
אורך כל מפלס: 1 מטר
הפרש בין דרגה לדרגה: 40 מ"מ