קיבופלקס BR-2 סוגי היריעה הביטומנית ממנה מיוצרים קולרי ה"דלביט"

טבלת נתונים טכניים של יריעת BR-2 בהשוואה לדרישות הסטנדרט האירופאי.

PDF DOWNLOAD ⏬