קולרי איטום "דלביט" לשילוב עם יריעות איטום ביטומניות - איטום סביב צינורות - לרצפות, לגגות ולקירות בקטרים "2 + "3 + "4 + "6

פרטי איטום שונים ע"י קולר ביטומני לאיטום
PIPE SLEEVE COLLARS
סביב צינורות חוצים

 

 

 

 

 

 

 

מפרטים להורדה :

PDF DOWNLOAD ⏬

הערה חשובה!

במדינות עם אקלים חם כישראל יש להוסיף בנד מפלב"ם על מנג'ט הגומי החובק את הצינור.