סגר קצה מ- PVC HD + מוצא "4 (110 מ"מ) לתעלת קנדריין סדרה 102 (מק"ט NVDR 102)

סגר קצה מ- Heavy Duty) PVC HD) + מוצא "4 (110 מ"מ) לתעלת קנדריין סדרה 102 

מק"ט: serial number 968-NVDR 102