נקז לחניוני רכב מ 1.5 טון עד מעמס 12 טון (ללא קולר איטום וללא ניקוז כפול) יציאה אנכית


נקז לחניון "4/"8 (1.5 טון) 
מק"ט 3-860064 

 606 – DN100 1.5 TON

 • קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, שטחים ציבוריים או חצרות מרוצפים. 
 • קוטר הקולטן: כניסה כ-"8 (188 מ"מ) ויציאה אנכית "4 (100 מ"מ). מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע.
 • כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון. (מעמס כולל: 6 טון)
 • כושר קליטה וניקוז: 258 ליטר בדקה, לשטח של עד כ-200 מ"ר (כאשר מפלס המים מעל הנקז 15 מ"מ, ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף האל חוזר).
 • גוף הקולטן: מפוליפרופילן + מסגרת עליונה מרובעת מפוליפרופילן בגודל 240/240 מ"מ עם רשת מפלדה יצוקה בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח המיסעה. בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל איסוף לקליטת פסולת ואשפה, וכן כנף המשמשת כשסתום אל חוזר (למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים).
 • מתאים לתקן אירופאי 1253-DIN-19599, EN ותקן האיכות 9001 ISOמפרטים להורדה :

EPS: 860064

DXF: 860064

PDF DOWNLOAD ⏬נקז לחניון "6/"8 (1.5 טון)
מק"ט
3-860095 

606  606 – DN150 1.5 TON

קולטן זהה לקולטן "4 הנ"ל (מק"ט 3-860064) אך עם יציאת מים אנכית בקוטר "6 (150 מ"מ). כושר קליטה וניקוז זהה למוצא עם "4

מפרטים להורדה :

DXF: 860095

 

נקז לחניון "4/"8 (12 טון) 606.1

מק"ט 3-860163 

606.1 – DN100 12 TON

 • קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה, שטחים ציבוריים או סלולים. 
 • קוטר הקולטן: כניסה  "8 צול -(188 מ"מ)    ויציאה אנכית  – "4 צול  ( "100 מ"מ) . מתאים לחיבור לצינור עם ראש שקוע. 
 • כושר מעמס נקודתי:  12 טון. מעמס כולל: 48 טון
 • כושר קליטה וניקוז:  258 ליטר בדקה לשטח של עד כ-200 מ"ר (כאשר מפלס המים מעל הנקז 15 מ"מ, ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף האל חוזר).
 • גוף הקולטן: מפוליפרופילן + מסגרת עליונה מרובעת מיציקת פלדה בגודל 260/260 מ"מ עם רשת מפלדה יצוקה בעובי 22 מ"מ לניקוז המים על פני שטח המסעה בפתח הפנימי של גוף הקולטן ממוקם סל איסוף לקליטת פסולת ואשפה, וכן כנף המשמשת כשסתום אל חוזר (למניעת הצפות במקרה של מים חוזרים). מתאים לתקן אירופאי 1253-DIN-19599, EN ותקן האיכות 9001 ISOמפרטים להורדה :

DXF: 860163

 

נקז לחניון "6/"8 (12 טון) 606.1

מק"ט 3-860194 

606.1 – DN150 12 TON

קולטן זהה לקולטן "4 הנ"ל (מק"ט 3-860163) אך עם יציאת מים אנכית בקוטר "6 (150 מ"מ)

מפרטים להורדה :

DXF: 860194