מאריכים, הגבהות ואביזרים לנקזי חניון רכב

הגבהה למאריך חניון 1.5 טון (עם מסגרת פלסטיק) 
מק"ט:  serial number 195-3-860507


תושב משפר ניקוז תחתון לנקז חניה מסוג "דלביט" "8 (ניקוז כפול)

מק"ט: serial number 199-3-864925


סל משקעים לנקז חניון "8 

מק"ט: serial number 199-3-864918


כנף אל חוזר לנקז חניה 

מק"ט: serial number 199-3-864901

רשת פלדה לנקז חניון 22 מ"מ עובי בגודל 226X226 מ"מ
מק"ט: serial number 199-3-860996