טבלת מהירות ספיקת מים וניקוז בנקזי "דלמר"

טבלת מהירות ספיקת מים וניקוז בנקזי "דלמר", בהתייחסות לשטח הניקוז – במרפסות/גגות וחניונים.

חישוב הספיקה מתייחס לנקזים עם ברדס שרובו פתוח / עם רשתות לריצוף הספיקה תהיה נמוכה יותר.

PDF DOWNLOAD ⏬