הצעות לפרטי ניקוז בגגות עם גמר יריעות ביטומניות לשטחים מרוצפים

נקז לגגות – פרט אדריכלי-גמר ריצוף

למערכת ניקוז כפולה עם 2 שכבות איטום

ROOF DRAINS S-15

1. נקז "דלביט" "4/"6 אופקי- מק"ט 3-642585 (משתלב עם איטום תחתון)

2. נקז "דלביט" "6/"6 אנכי- מק"ט 3-562005 (משתלב עם איטום עליון)

3. טבעת משפר ניקוז תחתוןמק"ט 3-590121

4. מאריך לריצוף+רשת 15-Sמק"ט 3-500113

5. גאוטקס – פילטר גאוטכני 50/50 ס"מ- מק"ט 3-983001

6. איטום 1+2 ביריעה ביטומנית לקולר ה"דלביט" (איטום תחתון + עליון)

EPS: 590121

EPS: 500113