ברגי נעילה לרשתות מסדרה 130

ברגים לנעילת רשתות לתעלות "קונקטו"  

בורג נעילה לרשת PVC בתעלת "קונקטו"  
מק"ט: serial number 1006-FIX CAN 

בורג נעילה לרשת מגולוונת בתעלת "קונקטו" 
מק"ט: serial number 1006-FIX CAN 1

בורג נעילה + בוקסה לרשת פלב"ם או פוליאמיד בתעלת "קונקטו" 
מק"ט: serial number 1006-FIX CAN 3