איבזרי קצה ומוצא לתעלות קנדריין 300 (HD)

סגר קצה מ PVC HD + מוצא בקוטר "10 (250מ"מ)

מק"ט: serial number 978-NDDR 302

מוצא תחתון "12 מ PVC HD 
מק"ט: serial number 978-SEDR 30

מוצא צד "8 מ PVC HD
מק"ט: serial number 979-SBDR 20