אביזרי קצה ומוצא לתעלות מדורגות מסדרת "קסקד" HD

אביזרי קצה ומוצא לתעלות מדורגות מסדרת "קסקד" HD

סגרי קצה לתעלה מדורגת : 
מק"ט:
serial number 1035 -NPDR 101  מוצא "3 (75 מ"מ)  / גובה 117 מ"מ 
serial number 1035 -NVDR 102  מוצא "4 (110 מ"מ) / גובה 157 מ"מ 
serial number 1035 -NVDR 103  מוצא "4 (110 מ"מ) / גובה 197 מ"מ 
serial number 1035 -NVDR 104  מוצא "4 (110 מ"מ) / גובה 237 מ"מ

סגר הפרשי גובה בין תעלות מדורגות :
מק"ט:
serial number 1035-SAB 10

מוצא תחתון לתעלות מדגם   KENADRAIN   בקוטר "4 (110 מ"מ)    SVCAN
מק"ט: serial number 989-SVCAN