תעלות ניקוז למקלחות בעיצוב יוקרתי DALLMER גרמניה

פרופיל נירוסטה לתעלות מקלחת לרצפה "סרה-נובאו" CeraNiveau

תעלות ניקוז למקלחות בעיצוב יוקרתי DALLMER גרמניה

פרופיל נירוסטה לתעלות מקלחת לרצפה "זנטריקס" Zentrix

תעלות ניקוז למקלחות בעיצוב יוקרתי DALLMER גרמניה

פרופיל נירוסטה לתעלות מקלחת לרצפה "סרה-פלור סלקט" CeraFloor Select

תעלות ניקוז למקלחות בעיצוב יוקרתי DALLMER גרמניה

פרופיל נירוסטה לתעלות מקלחת לרצפה "סרה-פלור פיור" CeraFloor Pure