left_dw.jpg
English  |  צור קשר  |  פרופיל  |  דף הבית
 חיפוש באתר: תוכן עניינים

מבוא

תעודת תקנים

תקציר אינפורמטיבי / טכני

תעלות מסדרת "קנדריין" HD 100

תעלות מסדרה "קנדריין" MD/HD 200/150

תעלות "קונקטו" מסדרה 200/130 L/M/D

מוצרים מיוחדים

 
   

אמ.בי.אמ.אי שיווק מוצרי בנייה בע"מ. רח' שד' הרכס 31, א.ת מודיעין 71713 ת.ד 414
טל. 08-8509595 (רב קווי) פקס. 08-8509594 e-mail: info@mbmi.co.il

קריאת המסמכים באתר מחייבת התקנת Acrobat Reader גרסת Middle Eastern.

[אביזרי ניקוז משולבים באיטום] [תעלות ניקוז חרושתיות] [מכלי הדחה סמויים] [מוצרי איטום] [צבעים ייחודיים לבניין]